• Wat wil het valideren van een taxatierapport zeggen?
  Omdat er voorheen een groot vermoeden bestond dat in veel gevallen sprake is van fraude en het niet objectief handelen bij o.a. de taxatie van een onroerende zaak is er in 2006 een onderzoek gestart op initiatief van de brancheorganisaties. Uit dat onderzoek is gebleken dat het realiseren van een rapport op basis van kunde, vakbekwaamheid en kennis zeker haalbaar is, mits het rapport gevalideerd wordt door een erkend validatie instituut. Het rapport wordt hier nogmaals gecontroleerd op alle punten die van belang zijn om fraude te voorkomen (voor meer informatie, bekijk de website van Taxateurs Unie of het NWWI).
 • Wat is het NWWI?

  Het NWWI is een validatie instituut in Nederland zoals hier boven beschreven. Het Nederlands Woning Waarde Instituut keurt alle taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Bron: www.nwwi.nl

  Bergmans Taxaties en Advies o.z. is lid van het NWWI en van Taxateurs Unie voor het valideren van een rapport. Dit wordt door alle geldverstrekkers geaccepteerd.

 • In welke plaatsen taxeren wij?
  Wij zijn in Elst gevestigd en wij taxeren binnen een straal van 20 km vanuit Elst in alle omliggende dorpen en steden. Dit is volgens de strenge wetgeving van de validatie bepaald omdat de omgeving erg waarde bepalend is.
 • Is het opvragen van een offerte kosteloos en vrijblijvend?
  Volmondig, ja!
 • Wat is NHG?

  Als je een hypotheek afsluit met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), bescherm je hiermee zowel de bank als jezelf. Je loopt als woningeigenaar minder risico. Een speciaal fonds, het Waarborgfonds Eigen Woningen genoemd, zal garant staan als je je maandlasten buiten jou eigen schuld om niet meer kunt betalen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat je onverhoopt werkloos of arbeidsongeschikt bent geworden of als je partner overlijdt. Als de opbrengst van de verkoop van de woning niet genoeg is om je hypotheekschuld af te lossen, zal het Waarborgfonds Eigen Woningen onder bepaalde voorwaarde de restschuld aan de bank betalen. In ruil hiervoor betaal je een eenmalige borgtochtprovisie aan NHG. Deze bedraagt 1.0 procent van de koopsom. Omdat de bank meer zekerheid heeft dat de verstrekte hypothecaire lening wordt terugbetaald zal je maandelijkse rente lager zijn.

  Om in aanmerking te komen voor een hypotheek met NHG mag de woning die je aankoopt niet duurder zijn dan 265.000 euro (per 1 januari 2015) inclusief de bijkomende kosten als notaris, financiering en overdrachtsbelasting.

 • Zijn er kosten verbonden aan het laten aanpassen van een taxatierapport?
  Indien een rapport later aangepast moet worden omdat er bijvoorbeeld een verbouwingsfinanciering geheel moet worden toegevoegd of moet worden aangepast dan zullen wij hiervoor 35 euro inclusief de BTW voor in rekening brengen.
 • Voor het opmaken van een taxatierapport zult u een aantal gevraagde stukken moeten aanleveren, wat houdt het voor u in als u deze niet kan overhandigen?
  Voor de taxateur zijn een aantal stukken verplicht om in te zien en toe te voegen als bijlage in het rapport. Deze zullen onderzocht worden en zijn nodig voor de validatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het eigendomsbewijs en eventueel VvE-stukken indien het om een appartement gaat. Indien u niet over deze stukken beschikt is het mogelijk dat wij deze stukken opvragen bij bijvoorbeeld het kadaster. Deze kosten zullen wij aan u doorberekenen, zonder marge uiteraard. Het gaat hier om 3,50 euro per opgevraagd stuk. Geen verborgen kosten dus!
 • Wat houdt het proces van aankoopbemiddeling precies in?

  Indien u op het punt staat om een huis aan te kopen, helpen wij u uiteraard graag! Diensten bijbehorend bij een aankoopbegeleiding bij Bergmans Taxaties en advies o.z. bestaan uit:

  1. We gaan samen het pand bezichtigen
  2. Er zal een adviesrapport worden opgemaakt inzake de aankoop en de koopsom
  3. Er zullen voor u onderhandelingen gevoerd worden. Uiteraard worden deze zeer scherpmet u gecommuniceerd.
  4. Het controleren van de opgemaakte koopovereenkomst
  5. Het controleren van de leveringsakte
  6. De afhandeling bij de notaris op de dag van het transport.

  Sinds 1 januari 2015 kunt u 3% van de koopsom extra mee financieren in de hypotheek. In die 3% vallen vaak de notariskosten en overdrachtsbelasting. Uiteraard mag hier het bedrag voor aankoopadvies ook in worden meegenomen.

 • Wat is een starterslening en kom ik hiervoor in aanmerking?
  Voor starters is er in een aantal gemeente een aantrekkelijke regeling opgenomen. Als u graag uw eerste eigen huis wilt kopen, zijn er wellicht diverse mogelijkheden. De starterslening wordt verstrekt door de gemeente en de voorwaarden hiervoor zijn per gemeente verschillend. Of je hiervoor in aanmerking komt hangt dus af van de gemeente waarin je je woning koopt. De gemeente Overbetuwe kent helaas geen startersregeling meer. Echter, de gemeente Nijmegen en de gemeente Arnhem wel! Beide gemeente hebben andere regels waardoor het lastig is u hier een algemeen advies over te geven. Indien u meer informatie wilt kunt u uiteraard altijd contact opnemen.
 • Ik overweeg mijn huis te verkopen, maar helaas staat dit ‘onder water’, wat adviseert u mij?

  Indien de opbrengst van uw huis waarschijnlijk lager is dan de hypotheekschuld, is het belangrijk om u hierover goed te laten informeren. Uiteraard kunnen wij u helpen met het bepalen van de maximale verkoopprijs. Als u verwacht dat u met een restschuld blijft zitten is het belangrijk om uw bank hiervan op de hoogte te stellen.